ยันต์เปิดโลก
YANT PERDlōk

 

ยันต์เปิดโลก คือ การผนวกระหว่างวันเดือนปีเกิด พระสัมมาสัมพุทธเจ้า + ปางเปิดโลก+ ยันต์ 5 แถว
โดยเฉพาะท่านใดที่ดวงไม่ดี  ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น  ธุรกิจการงานติดขัด  ภัยพิบัติบังเกิด  อยู่ในสถานที่อันตราย
ยันต์นี้จักเปิดของคว่ำให้หงาย  โชคร้ายจักกลายเป็นดี  มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นทับถมจะเปิดออกมา
บุญกุศลโชคลาภที่ติดขัดข้องคา  จะย่นเวลามาให้เรา  และอื่นๆ สารพัด

BOOK
SAK YANT

ติดต่อจองคิวสักยันต์ อาจารย์หนูกันภัย

จองคิวทาง FACEBOOK
จองคิวทาง LINE