ยันต์ห้าแถว
Yant HATEAW

ถือเป็นลายยันต์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาจารย์หนู เป็นลวดลายที่อาจารย์คิดค้นและออกแบบเอง คนในวงการบันเทิงสนใจสักกันมากที่สุด ลวดลายถอดมาจากดวงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
แถวที่ 1 แก้ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย
แถวที่ 2 หนุนดวง
แถวที่ 3 กันคุณ กันการกระทำ
แถวที่ 4 โชคลาภ ความสำเร็จ
แถวที่ 5 เมตตา มหาเสน่ห์
บริเวณที่สัก – ไหล่ซ้าย

BOOK
SAK YANT

ติดต่อจองคิวสักยันต์ อาจารย์หนูกันภัย

จองคิวทาง FACEBOOK
จองคิวทาง LINE