ยันต์ตะขอเกี่ยวเงิน
ตะขอเกี่ยวทอง

Yant TAKHORGIEWNGERN
TAKHORGIEWTHONG

เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง เกี่ยวโชค เกี่ยวลาภ เป็นยันต์แห่งโชคลาภ เงินทอง และสามารถเก็บเงิน เก็บทองอยู่ อีกทั้งยังได้รับสิริมงคลสมดั่งใจ หมายความถึง ความร่ำรวยมั่งคั่ง เงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย สามารถรู้จักออมได้รับสิริมงคลสมสมใจหวังทุกประการหวังทุกประการ

BOOK
SAK YANT

ติดต่อจองคิวสักยันต์ อาจารย์หนูกันภัย

จองคิวทาง FACEBOOK
จองคิวทาง LINE