ยันต์นะลายมือพลิกชีวิต
Yant LAIMUE

เส้นที่(1) เป็นคาถาสายรกหรือกระดูกยันต์พระพุทธเจ้าหนุนเส้น ชีวิต หรือเส้นชีวิต ของมนุษย์ ด้วยพลังอำนาจ แห่งความดีของพระพุทธเจ้าจะช้วย ผลักดันพลังของชีวิตไม่ให้มี อุปสรรค หรือ. ขจัดเส้นชีวิตที่ไม่ดีให้กลับ กลายเป็นดี และจะได้รับพลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอักขระยันต์สายรก พระพุทธองค์ที่เหนือความคาดหมาย พุทธคุณ และความศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ของคาถา ที่แปเป็นอักขระยันต์ สายรก หรือกระดูกยันต์ จะมีพลังตรงจุด ของมนุตที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและ ครอบครัว ให้มีความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจ เจริญรุ่งเรือง หากมีเส้นอักขระยันต์สายรกพระพุทธเจ้าลงบนฝ่ามือ จะช้วยให้มีวาสนาดี ถ้าสักลายยันต์ทั้งสองมือจะได้รับความสุขสบายและร่ำรวยได้อย่างทันตาเห็น

เส้นที่ (2) อยากรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านต้องเส้นนี้เลยเป็น เส้นอักขระดวงชะตาชีวิตมีปลายแยกออก เส้นนี้จะช้วยให้ บั้นปลายชีวิตมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง.
เส้นอักขระยันต์ดวงชะตานี้จะสัมผัสกับเส้นชีวิต และเส้นวาสนาแยกเป็นสามง่ามคล้ายกับต้นไม้แตกกิ่งก้าน ผู้ที่สักกระดูกยันต์สายรกทั้ง3เส้นนี้จะประสบความสำเร็จตั้งแต่3-7วันแรก หลังจากได้กิน เสร็จแล้ว จะมีรายรับ สิ่งมหัศจรรย์ ด้านการเงินจากหลายทาง และจะมีสภาพการเงินที่มั่นคง.เพราะ เป็นคาถาสายรกหรือกระดูกยันต์พระพุทธเจ้านั้นเองที่หนุนเส้น ดวงชะตาให้เป็นเศรษฐี คาถาอักขระยันต์เส้นนี้เหมาะ สำหรับคน ที่จะสร้างหนื้อสร้างตัวเองให้ร่ำรวย ต้องเส้นยันต์ เลย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภเร็วขึ้น พลังกระดูกยันต์เส้นที่2นี้ จะช่วยส่งเสริมเส้นโชคลาภ ให้รวยทันตาเห็นเป็นมหาเศรษฐี
เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บันดาลโชคให้ลาภ

เส้นที่ (3)เป็นคาถาสายรกหรือกระดูกยันต์พระพุทธเจ้าหนุนเส้นวาสนา
เส้นวาสนาสัมผัสกับเส้นชีวิต สัมผัสกับเส้นดวงชตาทั้ง3เส้นนี้แยกเป็นสามง่าม เป็นไปสรณคมน์ คือพระพุทธ พระพุทธคุณนัง พระธรรม พระธรรมธคุณนังพระสัง พระสังฆคุณนัง รวมเป็น3เส้น อักขระยันต์สายรคพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่ากระดูกยันต์

คาถาเส้นอักขระยันต์สักลงฝ่ามือหนุนวาสนาเรียก ความร่ำรวยและโภคทรัพย์ ว่านะโม 3จบ “อิติปิโสโสปิติอิ สิริโภคา นะมาสะโย วัชชะทะนัง อุอากะสะ นะชาลีติ เยสิทธิลาภา นะมะพะทะ ”

อิปิภะวา ระสัมสัมโธ ชาระสัมโห ตะโลวิหะ ตะปุสะมะระสัต
เทมะสาพุทภะวา วาภะพุทสามะเท สัตระมะสะปุตะอิวิโล
คะโนสัมระชา โธสัมสัมระวาภะปิอิ ติโสคะอะหังมาพุท
วิชจะณะปัน สุโตกะทู นุตโลริทัมสาถิถาวะนุสนัง โธคะติ
ติคะโธนัง นุสวะถาถิ สาทัมริโล นุตทูกะโต สุปัณณะจะวิช
พุทมาหัง อะคะโสติ (แล้วอธิฐาน)

BOOK
SAK YANT

ติดต่อจองคิวสักยันต์ อาจารย์หนูกันภัย

จองคิวทาง FACEBOOK
จองคิวทาง LINE