ยันต์กวางเหลียวหลัง
Yant KWANG LIOLANG

เป็นยันต์มหาเสน่ห์ พุทธคุณเมตตาสูง ดึงดูดเพศตรงข้าม ยันต์นี้โดดเด่นในเรื่องความรัก ความติดใจหลงใหล
ใช้ผูกจิตมัดใจคนรักดีเหมาะสำหรับผู้ที่ขาดเสน่ห์ อยากมีคนรักคนชอบ มีคนอุปถัมภ์ค้ำจูนตลอดไป

BOOK
SAK YANT

ติดต่อจองคิวสักยันต์ อาจารย์หนูกันภัย

จองคิวทาง FACEBOOK
จองคิวทาง LINE