ลายยันต์ทั้งหมด

ยันต์นะกินไม่รู้สิ้น
YANT NAGINMAIRUSIN

ยันต์ตะขอเกี่ยวเงิน
ตะขอเกี่ยวทอง
YANT TAKHORGIEWNGERN
TAKHORGIEWTHONG

ยันต์มหาละลวย
YANT MAHALALUAY

ยันต์ห้าแถว
YANT HATEAW

ยันต์เปิดโลก
YANT PERDlōk

ยันต์ฉัตรเพชร
YANT CHATPHET

ยันต์นะมหาสำเร็จ
YANT NAMAHASAMRHED

ยันต์จิ้งจกพรหม
YANT JINGJOKPHROM

ยันต์กวางเหลียวหลัง
YANT KWANGlīolang

ยันต์ลายมือ
YANT LAIMUE

ยันต์เสือเหลียวหลัง
YANT seūalīolang