ยันต์มหาละลวย
Yant MAHALALUAY

เป็นยันต์อักขระโบราณ ที่มีพุทธคุณด้านเมตตา
ที่ทรงพลานุภาพ เสริมเสน่ห์ เมตตา ค้าขาย
ใครเห็นก็เมตตา นิยมชมชอบ
เน้นเสริมชะตาด้านโชคลาภ
เรียกทรัพย์ให้ไหลมา เทมา

BOOK
SAK YANT

ติดต่อจองคิวสักยันต์ อาจารย์หนูกันภัย

จองคิวทาง FACEBOOK
จองคิวทาง LINE