ยันต์ฉัตรเพชร
Yant CHATPHET

มีลักษณะเป็นแถวเรียงลงมา เช่นเดียวกับยันต์ห้าแถว แต่มีจุดเด่นอยู่ที่โครงตาข่าย
สรรพคุณ – โดดเด่นด้านโชคลาภการเงิน แก้ดวงชะตาที่ตกต่ำ และเสริมดวงชะตา เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานห้างร้าน ค้าขาย บริษัท มีบริวาร (ลูกน้อง) เยอะ ควบคุมอยู่
บริเวณที่สัก – ไหล่ขวา

BOOK
SAK YANT

ติดต่อจองคิวสักยันต์ อาจารย์หนูกันภัย

จองคิวทาง FACEBOOK
จองคิวทาง LINE